Navighezi în versiunea veche InfoCons.
This is default text for notification bar

Translate this page RO

Select language
InfoCons

Strategie protecția consumatorilor

La nivelul Uniunii Europene, in politica privind protectia consumatorilor se contureaza cateva coordonate fundamentale si anume:

 • promovarea unei viziuni asupra protectiei consumatorilor, inteleasa ca fenomen social-economic complex, ceea ce presupune integrarea sistemica a intereselor consumatorilor in toate domeniile relevante ale U.E.
 • imbinarea autoprotectiei individuale si asociative, calea cea mai sigura, mai eficienta si mai putin costisitoare, cu protectia directa si indirecta realizata de fiecare Stat Membru si, respectiv, la nivel comunitar;
 • aplicarea unitara a acquis-ului comunitar din domeniu.

In raport cu acestea au fost stabilite si principalele obiective strategice ale politicii de protectie a consumatorilor in perioada 2007-2013:

 • cunoasterea consumatorilor si a pietei ;
 • implementare, monitorizare si actualizare;
 • consumatori mai informati si mai educati.

Obiectivul – vector, tinta finala de atins, catre care tinde intreaga activitate, este realizarea unui inalt nivel de protectie a consumatorilor, inteleasa ca aparare a drepturilor fundamentale ale consumatorilor: protectia vietii, sanatatii si securitatii ; protectia intereselor economice ; asigurarea necesitatilor vitale ; acces la piete cu o gama variata de produse si servicii de calitate corespunzatoare ; mediu inconjurator sanatos ; informare ; educatie ; asociere.

Obiectivele fundamentale sunt directiile majore de actiune pentru construirea unui sistem legislativ si institutional, de tip european, care sa asigure cresterea gradului de protectie a consumatorilor si anume:

 • cresterea capacitatii de autoprotectie individuala si, mai ales, asociativa, astfel incit sa devina calea principala de protectie a consumatorilor;
 • optimizarea activitatii statului, de protectie directa si indirecta;

Directiile si obiectivele principale de actiune pentru realizarea obiectivelor fundamentale sunt:

1. Imbunatatirea si dezvoltarea cadrului legislativ, care sa asigure functionarea sistemica a acestuia si incheierea procesului de armonizare cu legislatia Uniunii Europene.

1.1. Promovarea unui proiect de modificare si completare a Legii nr. 296/2004 – Legea privind Codul consumului, care sa imbine cele 8 legi si ordonante aflate astazi in vigoare si sa prevada :

 • includerea intre drepturile fundamentale ale consumatorilor, a dreptului de a le fi asigurata satisfacerea nevoilor vitale si, respectiv, a dreptului la un mediu inconjurator sanatos.
 • modalitati clare de aparare a intereselor economice ale consumatorilor si, mai ales, a dreptului Ia despagubire, avind in vedere faptul ca legislatia prezenta il afirma,dar nu are prevederi care sa asigure reparatii financiare, rapide si avantajoase, pentru consumatori;
 • obligatia pentru autoritatea centrala de protectia consumatorilor de a lua masuri privind realizarea activitatii de informare, consiliere si educare a consumatorilor, prin elaborarea unei strategii nationale in domeniu, cu obiective majore, precum introducerea educatiei consumatorilor in sistemul de invatamint si de a adopta masuri de sprijinire reala a organismelor neguvernamentale;

1.2. Monitorizarea acitivitatii legislative din domeniu si sustinerea/promovarea, prin campanii specifice, a inititivelor si proiectelor care sa asigure functionarea optima a sistemului legislativ pentru protectia reala a drepturilor consumatorilor.

2. Dezvoltarea sistemului institutional si imbunatatirea functionarii acestuia prin:

2.1. Promovarea proiectului privind infiintarea Consiliului Concurentei si Protectiei Consumatorilor, prin modificarea si completarea corespunzatoare a Legii nr.21/1996 – Legea concurentei, ca autoritate administrativa autonoma, deci nu in subordinea Guvernului, abilitata sa aplice si legea protectiei consumatorilor, care va permite actiunea sinergica a acelor doua componente structurale, marind eficienta activitatii de protectie a consumatorilor;

2.2 Sustinerea proiectului privind reorganizarea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectiei Consumatorilor, care sa asigure:

a) stabilirea clara a locului si rolului fiecarei institutii in mecanismele de reactie si decizie pentru eliminarea paralelismelor si suprapunerilor in activitatea de supraveghere si control si, ceea ce este si mai grav, a lipsei de reactie in anumite cazuri de incalcare a prevederilor legislatiei in vigoare;

b) reorganizarea subsistemului institutional pentru acordarea de avize, autorizatii, licente, certificate de clasificare etc, respectiv a celui pentru expertizare si certificare, asigurindu-se, pe de o parte, eliminarea barierelor in calea liberei circulatii a marfurilor si, pe de alta parte, cresterea rolului lor in prevenirea si constatarea abaterilor de la legislatia in vigoare;

c) dezvoltarea subsistemului organismelor consultative si neguvernamentale pentru cresterea rolului in elaborarea strategiilor si programelor nationale privind protectia consumatorilor, in activitatea de supraveghere a pietei, in rezolvarea prejudecatoreasca si judecatoreasca a litigiilor dintre agentii economici si consumatori, in informarea si consilierea consumatorilor;

2.3. Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu institutiile si organismele specifice din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu cele de la nivel european si international, care sa duca la integrarea in sistemul institutional european si international.

3. Dezvoltarea miscarii consumatoriste, prin:

3.1. Infiintarea Institutului National pentru Consum, ca organizatie neguvernamentala, recunoscuta prin lege ca avand calitate publica, care sa desfasoare activitati ca: pregatirea de formatori pentru asociatiile de consumatori; consultanta pentru infiintarea de asociatii si pentru imbunatatirea activitatii acestora ; efectuarea de teste comparative, de studii si cercetari in domeniu; informarea, consilierea si educarea consumatorilor, inclusiv prin editarea de publicatii, similare cu cele din statele membre ale Uniunii Europene ;

3.2. Sustinerea procesului de structurare a consumatorilor, pe orizontala si pe verticala, astfel incit sa se infiinteze asociatii in toate judetele si orasele tarii, respectiv federatii la nivelul tuturor judetelor, precum si a unui organism, la nivel national, reprezentant legitim al acestora la nivel central.

4. Imbunatatirea activitatii de informare, consiliere si educare a consumatorilor, prin:

4.1. Crearea unui sistem informatic cu privire la produsele si serviciile cu risc ridicat si imediat pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor;

4.2. Realizarea unei activitati sistematice de informare, consiliere si educare a consumatorilor, in colaborare cu structurile societatii civile si cu institutiile statului;

4.3. Promovarea proiectului privind introducerea educatiei consumatorilor in procesul de invatamint, la toate treptele sistemului de invatamint, nu numai la activitatile si orele educative, ci ca abordare interdisciplinara in cadrul diferitelor discipline de invatamint, ca disciplina de sine statatoare la scolile profesionale, de ucenici si la liceele de profil industrial si economic si, respectiv, in invatamintul universitar pentru formarea viitorilor specialisti in domeniu.

5. Efectuarea de studii, cercetari si teste comparative, care sa fundamenteze activitatea de informare consiliere si educare a consumatorilor.

 

Obiective operationale:

1. Organizarea si desfasurarea unei campanii, la nivel national, pentru exercitarea de presiunii asupra institutiilor statului, abilitate, de drept, sa modifice si sa completeze Legea nr. 296/2004 - Legea privind Codul consumului, in paralel cu elaborarea unei initiative legislative proprii, in conformitate cu prevederile constitutionale.
2. Elaborarea unui proiect de Strategie Nationala privind sprijinirea infiintarii si dezvoltarii asociatiilor de consumatori, care, dupa dezbaterea publica, sa fie prezentat Colegiului pentru consultarea asociatiilor si fundatiilor.
3. Elaborarea unui proiect de stategie nationala privind informarea, cosilierea si educarea consumatorilor, care, dupa dezbaterea publica, sa fie prezentat Colegiului de consultarea a asociatilor si fundatiilor.
4. Analiza actelor normative, aflate in vigoare sau recent adoptate, pentru reactii prompte, atunci cind se constata deficiente si, respectiv, pentru informarea corespunzatoare a consumatorilor.
5. Desfasurarea de activitati si actiuni pentru promovarea proiectelor privind infiintarea Consiliului Concurentei si Protectiei Consumatorilor, respectiv, reorganizarea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor.
6. Obtinerea dreptului de reprezentare in organismele consultative de la nivel central.
7. Afilierea la organizatii si organisme europene si internationale, care au aceleasi obiective de activitate.
8. Infiintarea Institutului National al Consumului si crearea conditiilor pentru functionarea lui eficienta, inclusiv cu sprijin extern.
9. Infiintarea unor organisme de mediere si arbitraj, an colaborare cu Camera de Comert si Industrie a Rom-niei, organizatii patronale si asociatii profesionale, de nivel national.
10. Organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, in colaborare cu alte organizatii ale consumatorilor, pentru sustinerea procesului de structurare asociativa a consumatorilor, pe orizontala si pe verticala.
11. Realizarea monitorizarii pietei, prin utilizarea unei retele de investigatori si persoane delegate in teritoriu, in toata tara, care sa semnaleze cazurile privind produsele si serviciile cu risc ridicat si imediat pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor si, respectiv, contrafacerile.
12. Efectuarea de expertize, prin analiza fizico-chimica si mecanica, in scopul determinarii autenticitatii si originii produselor.
13. Acordarea de servicii de informare, consultanta si de relatii publice, consumatorilor si persoanelor juridice, in scopul identificarii contrafacerilor si a falsurilor, precum si a preintimpinarii acestui fenomen, prin elaborarea unui sistem adecvat de securizare.
14. Acordarea de premii, burse, donatii, consumatorilor si persoanelor juridice ale caror scopuri si obiective sunt in spiritul identificarii si combaterii contrafacerilor.
15. Initierea, dezvoltarea, sustinerea si promovarea unor proiecte si programe in cadrul unor cursuri de instruire, precum si a oricaror activitati conexe menite sa asigure indeplinirea scopului asociatiilor.
16. Editarea de publicatii de informare, consiliere si educare a consumatorilor.
17. Promovarea dialogului si colaborarii cu organizatii patronale, asociatii profesionale, organisme consultative si neutre, pentru cresterea rolului lor -n protejarea reala a consumatorilor.
18. Stabilirea unor relatii de parteneriat cu organele administratiei publice centrale si locale, cu atributii privind protectia consumatorilor, pentru desfasurarea de activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor.
19. Organizarea unei campanii, la nivel national, pentru promovarea proiectului privind introducerea educatiei consumului in procesul de invatamint.
20. Elaborarea de manuale de protectia cosumatorilor pentru invatamintul superior si preuniversitar in colaborare cu centre universitare si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
21. Stabilirea de relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare si certificare, inclusiv din strainatate, pentru realizarea de studii, cercetari si teste comaparative care sa fie valorificate prin activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor.

 

STRATEGIA NATIONALA
privind informarea, consilierea si educarea consumatorilor 2007 - 2013
- proiect -

Obiectivul – vector: cresterea capacitatii de autoprotectie individuala si asociativa.

Obiectiv fundamental: consumatori mai informati si mai educati.

Direcții principale de acțiune:

1. Îmbunatațirea cadrului legislativ

1.1. Elaborarea si promovarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 296/2004 Legea privind Codul consumului, care sa prevada:

 • obligatia statului de a elabora strategia si programul national, respectiv , norma metodologica privind informarea, consilierea si educarea consumatorilor, in colaborare cu organizatiile neguvernamentale;
 • definirea continutului programelor de informare, consiliere si educare in raport cu drepturile fundamentale ale consumatorilor;
 • recunoasterea dreptului organizatiilor de consumatori de a initia si realize propriile programe de informare, consiliere si educare a consumatorilor;
 • obligatia pentru Consiliul Audiovizualului de a elabora o reglementare pentru promovarea emisiunilor de informare, consiliere si educare a consumatorilor;
 • obligatia pentru Societatea Romana de televiziune si Radiodifuziunea romana de a realiza emisiuni de informare, consiliere si educare a consumatorilor;
  • Elaborarea strategiei si programului national privind informarea, consilierea si educarea consumatorilor pentru perioada 2007-2013, in concordanta cu obiectivele programatice de la nivelul Uniunii Europene;
  • Elaborarea normei metodologice privind informarea, consilierea si educarea consumatorilor;
  • Adoptarea reglementarilor de aplicare de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a prevederii referitoare la introducerea educatiei consumului in programa de invatamant, in conformitate cu Legea nr. 425/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 296/2004 privind Legea Codului consumului.
  • Imbunatatirea reglementarilor privind reprezentarea consumatorilor in organismele consultative la nivel national si local ca mijloc de informare a acestora cu privire la elaborarea politicilor, cat si pentru promovarea intereselor lor in toate domeniile de interes.

2. Dezvoltarea și functionarea sistemica a cadrului instituțional:

2.1. Stabilirea clara si exacta a atributiilor organelor administratiei publice centrale si locale, privind informarea, consilierea si educarea consumatorilor;

 2.2. Sprijinirea  Institutului National al Consumului,  organism neguvernamental, fara scop lucrativ, pentru realizarea atributiilor sale privind informarea, consilierea si educarea consumatorilor;

2.3. Sprijinirea de catre institutiile statului a organismelor neguvernamentale ale consumatorilor pentru infiintarea de centre de informare si consiliere a consumatorilor;

2.4. Dezvoltarea  parteneriatului  dintre  institutiile  statului , organizatiile  neguvernamentale  ale  consumatorilor, organizatii patronale si profesionale, organisme consultative si neutre, elaborarea si desfasurarea de programe si campanii nationale si locale privind informarea, consilierea si educarea consumatorilor;

2.5. Infiintarea Centrului European al Consumatorilor care sa faca parte din reteaua centrelor europene ale consumatorilor (ECC- Network).

 

STRATEGIA NATIONALA
privind sprijinirea infiintarii si dezvoltarii organismelor neguvernamentale ale consumatorilor
-proiect-

 
Obiectivul - vector:    cresterea capacitatii de autoprotectie individuala si asociativa.

Obiectiv fundamental: sprijinirea structurarii asociative a consumatorilor pe orizontala- la nivel local si pe verticala – la nivel judetean, regional si national.

Direcții principale de acțiune:

1. Îmbunatațirea cadrului legislativ

1.1. Elaborarea si promovarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 296/2004 Legea privind Codul consumului si a O.G. nr.21/1992 privind protectia Consumatorilor , care sa prevada :

 • obligatia statului de a elabora strategia si programul national, respectiv norma metodologica privind sprijinirea structurarii asociative a consumatorilor si a activitatii organizatiilor neguvernamentale ale consumatorilor
 • drepturile organizatiilor neguvernamentale ale consumatorilor privind:
 • reprezentarea intereselor consumatorilor in organismele consultative la nivel central si local;
 • monitorizarea implementarii legislatiei si promovarea de solutii pentru actualizarea acesteia;
 • initierea si desfasurarea de programe de educatie si informare a consumatorilor;
 • introducerea de actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor, fara plata taxei de timbru;
 • obligatia institutiilor statului cu atributii in domeniu, de la nivel local si central, de a dezvolta relatii de parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale consumatorilor pentru initierea si desfasurarea de programe de educare si informare a consumatorilor;
  • Elaborarea strategiei si programului national privind sprijinirea infiintarii si dezvoltarii asociatiilor de consumatori in perioada 2007-2013, in concordanta cu strategia si programul Uniunii Europene;
  • Elaborarea normei metodologice pentru aplicarea strategiei si programului national, mai sus mentionate;

2. Imbunatatirea cadrului institutional:

2.1. Infiintarea Comisiei Interministeriale privind sanatatea si protectia consumatorilor care sa elaboreze documentele programatice din domeniu si sa monitorizeze aplicarea lor de catre institutiile statului;

2.2. Sprijinirea Institutului National al Consumului pentru a deveni focarul activitatilor de educare si informare a consumatorilor, precum si de sprijinire a infiintarii si dezvoltarii organismelor neguvernamentale ale consumatorilor ;

2.3. Sprijinirea infiintarii de centre de informare si consultanta de catre organizatiile neguvernamentale ale consumatorilor la nivel regional;

2.4. Infiintarea Centrului European al Consumatorilor care sa faca parte din reteaua centrelor europene ale consumatorilor ( ECC- Network).

3. Obiectivele politice ale noii strategii a politicii consumatorilor

Factorii cheie subliniati mai sus au condus la identificarea a trei obiective pe termen mediu:

Primul obiectiv: “Un nivel comun ridicat al protectiei consumatorilor”. Trebuie mers mai departe pentru a da posibilitatea consumatorilor si comerciantilor de a aprecia beneficiile pietei interne. Pentru aceasta este importanta stabilirea unor reguli si practici comune in intreaga Europa. Aceasta presupune schimbarea situatiei actuale de la existenta unor reguli diferite in fiecare Stat Membru, inspre un mediu al protectiei consumatorului mai constant in intreg spatiul U.E.

Al doilea obiectiv: “Implementarea efectiva a regulilor pentru protectia consumatorilor”. Nici o lege  nu este buna daca nu este bine implementata. Pe masura ce gradul de integrare europeana pe piata interna creste in mod statornic si mai multe ocazii se deschid consumatorilor, acestia ar trebui sa beneficieze de aceeasi protectie peste tot in U.E. si cu atat mai mult intr-o Europa extinsa. De asemenea, si comertul este interesat de o aplicare constanta a reglementarilor. Autoritatile publice ar trebui sa  dispuna de mijloace practice si eficace de a conlucra in acest scop.

Al treilea obiectiv: “Implicarea organizatiilor consumatorilor in politicile U.E.”. Implicarea organizatiilor consumatorilor in politica U.E. este esentiala atat din punct de vedere al continutului, cat si din punct de vedere al  procesului de elaborare.

Aceste obiective se intaresc reciproc. Implementarea politicilor U.E. este mai usoara daca se atinge un nivel inalt si comun al protectiei consumatorului; dar reguli comune ale U.E. care nu sunt fi uniform implementate creeaza incertitudine si reduc avantajele consumatorilor. Avantajele unui sistem comun de protectie nu pot fi pe deplin obtinute daca organizatiile consumatorilor nu sunt suficient de puternice pentru a-si indeplini rolul ajutand la implementarea regulilor prin supravegherea pietei.

In strategie a fost acordata prioritate actiunilor care se completeaza reciproc. Aceste actiuni prioritare vizeaza mai ales problemele transfrontaliere si sunt alese pentru a maximiza impacul la nivelul U.E. Adesea ele servesc mai multor obiective. O importanta deosebita este acordata actiunilor care promoveaza integrarea preocuparilor consumatorilor in alte politici si pregatirea pentru extindere.

3.1. Primul obiectiv pe termen mediu: Un nivel comun ridicat al protectiei consumatorilor

Acest obiectiv nu inseamna a dirija in detaliu protectia consumatorului la nivel european; acest lucru nu este nici dorit si nici nu ar fi realist. Inseamna a armoniza prin mijloacele cele mai potrivite (indicatori cadru, standarde) nu numai siguranta bunurilor si serviciilor, ci si acele aspecte ale intereselor economice ale consumatorilor care le dau acestora increderea necesara pentru a face tranzactii oriunde pe piata interna. Ar putea insemna a pune bazele unui set comun de reguli si cerinte de siguranta, simple si clare, ale U.E. in privinta practicilor comerciale si a drepturilor contractuale ale consumatorilor. De asemenea, ar putea insemna a umple golurile dintre regulile existente ale U.E., care va necesita reforma directivelor existente. In concordanta cu initiativa administratiei, ar insemna a consolida responsabilitatea comerciantilor si consumatorilor printr-o mai buna folosire a formelor alternative de reglementare (autoraglementare, co-reglementare, standardizare). Un nivel comun ridicat al protectiei consumatorilor necesita, de asemenea, incorporarea principiilor integrarii prin garantarea faptului ca alte politici ale U.E. (piata interna, serviciile financiare, transportul, energia, mediul, concurenta, agricultura, comertul extern si altele) se adreseaza intereselor consumatorilor in mod sistematic si precis. Prevederile, care sunt esentiale pentru consumatori si care asigura un inalt nivel de protectie in spatial U.E., ar trebui luate in considerare in mod complet in definirea tuturor politicilor U.E. La fel, initiativele politicii consumatorilor ar trebui sa ia in considerare impactul pe care il au asupra comerciantilor si asupra altor parti interesate. Comisia dezvolta o abordare integrata pentru a evalua impactul initiativelor asupra intregului sir de politici si grupuri care sunt afectate.

Un nivel ridicat al protectiei consumatorilor este necesar. Acest aspect va fi luat in considerare in totalitate in definirea altor politici.

Acest obiectiv necesita luarea de masuri in urmatoarele domenii:

3.1.1. Siguranta bunurilor si serviciilor consumatorilor

Actiunile Comunitatii au avut succes in asigurarea liberei circulatii a produselor consumatorilor in U.E., iar in prezent este urmarita o strategie pentru obtinerea de rezultate similare in cazul serviciilor. Este totusi necesar a fi consolidata actiunea Comunitatii ce urmareste sa asigure ca un nivel inalt si constant de protectie in privinta bunurilor consumatorilor este garantat in spatial U.E. In cazul serviciilor, initiativele Comunitatii de a contribui la siguranta consumatorilor s-au limitat pana acum la doar cateva domenii, mai ales cel al transporturilor. De aceea este necesar sa fie examinata nevoia de hotarari viitoare ale Comisiei care sa urmareasca acest aspect si sa fie initiate masurile potrivite.

Prioritatile acestei politici include implementarea Directivei despre siguranta generala a produselor revizuite, in special dezvoltarea standardelor din cadrul noii Directive, initiativele potrivite in domeniul serviciilor furnizate consumatorilor si abordarea problemelor specifice de siguranta pe masura ce apar. Pregatirea unei noii legislatii in domeniul chimicalelor va furniza masuri acecvate pentru reducerea riscurilor si va creste nivelul sigurantei consumatorilor.

3.1.2. Legislatia in privinta intereselor economice ale consumatorilor

3.1.2.1. Practicile comerciale

Cartea Verde despre protectia consumatorilor prezinta variantele pentru o viitoare armonizare intre regulile si practicile comerciale, printr-o abordare caz cu caz sau prin completarea acesteia printr-o legislatie cadru. Este nevoie, de asemenea, de reviziurea si reforma actualelor directive ale U.E. pentru protectia consumatorilor, pentru a le actualize si adapta in mod progresiv de la masuri “minim armonizate”, la “masuri maxim armonizate”. Cartea Verde si Strategia Comisiei asupra serviciilor subliniaza faptul ca simpla cerinta a recunoasterii reciproce, fara armonizare, este putin probabil a fi potrivita pentru problemele protectiei consumatorilor. Oricum, cu conditia ca un grad suficient de armonizare sa fie realizat, pentru restul disputei ar putea fi aplicat conceptul tarii de origine.

Comisia va prezenta un Comunicat care sa completeze Cartea Verde privind protectia consumatorilor din 2002, Comunicat ce va clarifica proiectele Comisiei in legatura initiativele noi sau cu cele deja existente ce privesc practicile comerciale si va asigura consultanta pentrudeliberarile ulterioare.

3.1.2.2. Examinarea legislatiei actuale a U.E. in legatura cu protectia consumatorilor

Rapoartele Comisiei in privinta Directivelor referitoare la turismul in sistem timeshare si la pachetele turistice au indicat o serie de neajunsuri si urmeaza a fi dezvaluite probe suplimentare sub forma plangerilor adresate Parlamentului European si Comisiei. Aceste doua Directive prezinta o combinatie de solutii si reguli oferite de dreptul contractual referitoare la practicile comerciale (de exemplu, tehnicile de vanzare). Reforma ar putea fi partial completata prin orice initiative ulterioara Cartii Verzi privind protectia consumatorilor in U.E. Pentru aceste directive, una dintre prioritatile cheie ar fi sa propuna armonizarea completa pentru a putea minimaliza variatiile intre regulile protectiei consumatorilor din spatial U.E., care determina fragmentarea pietei interne in detrimental consumatorilor si al comerciantilor.

Mai mult, Comisia va prezenta implementarea mai multor directive, iar aceste rapoarte ar putea fi insotite de propuneri de amendamente daca ele ar fi necesare.

Comisia va examina Directivele actuale ce reglementeaza turismul in sistem timeshare, pachetele turistice si precizarea preturilor.

3.1.2.3. Legile care dirijeaza contractele consumatorilor

In 2001 Comisia a adoptat un Comunicat referitor la dreptul contractual european, Comunicat ce a determinat un proces consultativ privind posibilele probleme pentru piata interna si aplicarea constanta a dreptului comunitar, care ar decurge din dezacordul dreptului contractual national. Dreptul contractual al consumatorilor reprezinta o parte importanta din dreptul contractual al Comunitatii Europene. Consiliul European a invitat Comisia sa comunice rezultatele consultarilor impreuna cu observatiile si recomandarile sale, chiar sub forma unei Carti Verzi sau Albe, daca considera necesar, la sfarsitul anului 2002. Parlamentul European a cerut Comisiei sa elaboreze un plan de actiune.

Rezultatul Comunicatului va raspunde cererilor Consiliului si Parlamentului European. Ar putea sugera o imbinare intre masuri regulatoare si non-regulatoare. Printre masurile non-regulatoare ar putea propune coordonarea activitatilor de cercetare. Acestea ar putea conduce la elaborarea unui cadru general de referinta, care sa stabileasca principii si terminologii comune. Si mai mult, ar putea trasa ce masuri ar trebui luate pentru a asigura coerenta acquisului actual si viitor, luand in considerare cadrul general de referinta. In acest context ar putea fi prevazuta o examinare a dreptului contractual al consumatorilor existent care sa simplifice, sa completeze, sa indeparteze dezacordurile. Armonizarea perioadelor de asteptare ale Directivelor va fi si ea prevazuta in aceasta examinare.

3.1.3. Serviciile financiare

Planul de actiune al serviciilor financiare stabileste un program de initiative menite sa completeze piata interna in domeniul serviciilor financiare en detail. Mare parte s-a facut deja, de exemplu Regulamentul privind plata peste granita in moneda Euro, care va fi un mare beneficiu pentru consumatori si va contribui la intensificarea comertului transfrontalier prin aliniera taxelor bancare pentru tranzactii internationale  cu cele pentru tranzactiile nationale. Oricum, dupa cum stabileste si planul de actiune, este necesar a se face mai mult. Aceasta include atat actiunile care sa faciliteze prevederile transfrontaliere privind serviciile financiare, cat si masurile care sa asigura o protectie corespunzatoare a consumatorilor, oriunde s-ar afla in U.E., sis a le mareasca increderea in tranzactiile transfrontaliere. Comisia va consolida o abordare regulatoare in domeniul serviciilor financiare bazata pe o analiza timpurie, vasta si sistematica a parerilor tuturor partilor interesate, incluzand consumatorii si utilizatorii finali.

Pentru realizarea acestor deziderate, Comisia va revizui si actualiza in special Directiva privind creditul de consum.

Comisia va face o propunere pentru redactarea unui cadru legal cuprinzator pentru platile pe piata interna. Aspectul banilor si al platilor se schimba rapid: carti de credit, plati electronice. Introducerea monedei Euro accelereaza acest proces. Modurile de plata eficiente si sigure si retelele sunt indispensabile pentru o piata interna functionala. Legiuitorul va trebui sa directioneze dezvoltarea pe domenii de preturi, perioade de timp si relatii intre emitentii si utilizatorii acestor moduri de plata. Legislatia existenta va trebui revizuita.

In domeniul securitatii Comisia a adoptat propuneri de directive privind abuzul si prospectarea pietei, care sa aiba un nivel inalt de protectie a consumatorilor. Revizuirea directivei privind serviciile de investitii va duce la armonizarea regulilor comerciale. Comisia intentioneaza sa faca o propunere privind transparenta obligatiunilor companiilor cotate la bursa. Aceste propuneri vor fi in beneficiul consumatorilor pentru ca vor crea o piata interna mai onesta si mai transparenta pentru serviciile financiare.

3.1.4. Comertul electronic

Consumatorii sunt inca precauti in privinta comertului electronic; mai putin de 2% din comertul en detail se desfasoara on line. In contextul Planului de actiune e-european adoptat in 2000, Comisia a dezvoltat o strategie care sa cladeasca increderea consumatorilor in sistemul on-line, formata din patru elemente: coduri ale comertului electronic de buna calitate; rezolutii alternative de calitate pentru dispute; legi clare si consecvente si o buna implementare a lor.

Numarul ridicat si marea varietate de coduri si escrocherii, fac dificila alegerea consumatorilor de a avea incredere intr-un anumit site. Initiativa Comisiei referitoare la “increderea electronica” a fost lansata in mai 2000. Aceasta a unit o gama variata de stakeholderi, inclusiv consumatori si reprezentanti ai afacerilor, in efortul de a ajunge la o intelegere in privinta cerintelor comune de buna practica.

Pe baza acestui acord, Comisia intentioneaza sa adopte o Recomandare prvind increderea consumatorilor in comertul electronic si va colabora cu stakeholderii pentru a monitoriza implementarea acordului lor.

Retele sigure, accesul sigur si protejarea intimitatii constituie elemente importante in caldirea increderii consumatorilor in comertul electronic. Raportul din 2002 “eEurope Benchmarking” stabileste ca progresul in imbunatatirea protectiei impotriva amenintarilor sigurantei este inca lent, in ciuda mai multor initiative ale sectoarelor publice si private (adoptarea Directivei privind semnatura electronica). In ultimii doi ani s-a remarcat o crestere a numarului amenintarilor si incidentelor legate de securitate, de exemplu virusii electronici. Pe acest fundal, abordarea in privinta securitatii e-europe a evoluat spre o abordare mai cuprinzatoare a securitatii retelelor si informatiilor.

Comisia si Statele Membre vor lua o serie de masuri pentru imbunatatirea sigurantei comertului electronic, incluzand suportul tehnologic, dispozitiile si coordonarea internationala.

3.1.5. Serviciile de interes general (SIG)

Serviciile de interes general sunt definite in Comunicatul privind “Serviciile de interes general in Europa” ca fiind servicii de subiect general pentru diferite organizatii publice. Acopera domenii ca: transportul, energia (electrica si gazul), telecomunicatiile si serviciile postale. Garantia accesului universal, inaltei calitati si accesibilitatii acestor servicii constituie, pe langa alte obligatii care insotesc procesul de liberalizare, baza nevoilor consumatorilor. Raportul Comisiei despre serviciile de interes general dela Consiliul European de la Laeken a anuntat intentia Comisiei de a emite o serie de rapoarte care sa monitorizeze performanta pietei in acest domeniu. Primul astfel de raport a fost facut si a identificat calitatea serviciilor ca fiind marea provocare pentru viitor.

In prezent se manifesta o lipsa indicatorilor de calitate suficient dezvoltati care sa dirijeze o evaluare a acestor servicii. Comisia intentioneaza sa emita un Comunicat care sa defineasca o metodologie care sa dirijeze evaluari ale serviciilor de interes general. Metodologia va acorda atentie speciala punctelor de vedere ale consumatorilor aspura performantelor acestor servicii.

3.1.5.1. SIG – Transporturile

In domeniul transporturilor, anumite servicii au dus la la un nivel mare al nemultumirii consumatorilor, dupa cum arata Eurobarometrul si sondajele concentrate pecalitate. Un progres remarcabil este facut privitor la drepturile calatorilor in transportul aerian. Totusi, este nevoie ca acest progres sa se extinda si la alte mijloace de transport.

Cartea Alba “Politica transportului european pentru 2010: momentul deciziei” statueaza intentia Comisiei de a extinde pana in 2004 masurile de protectie a consumatorilor din transportul aerian si asupra altor mijloace de transport, in special transportul feroviar, maritime si, pe cat posibil, serviciile urbane de transport.

3.1.5.2. SIG – Energia

In domeniul energetic, Comisia a facut propuneri pentru o viitoare deschidere spre concurenta a pietelor energiei si gazului. Aceste propuneri prevad ca toti consumatorii vor putea, pana la 1-ianuarie-2005, sa isi aleaga furnizorul.

Propunerile contin un set detaliat de drepturi de baza ale consumatorilor, printre care, in cazul electicitatii, dreptul la utilizare universala. De asemenea, propunerile prevad un set minim de conditii in domeniul contractelor, transparenta informatiei cu privire la preturile si tarifele aplicabile, masuri care sa protejeze consumatorii vulnerabili si disponibilitatea unor metode ieftine si transparente de rezolvare a plangerilor si mecanisme de aplanare a disputelor.

Comisia va continua monitorizarea implementarii regulilor pietei interne in domeniul electricitatii si gazului, in special cele privind efectul lor asupra consumatorilor si se vor cauta in continuare alternative pentru producerea energiei in viitor.

3.1.6. Comertul international, standardizarea si problemele etichetarilor

Sistemul comertului mondial este condus de conventiile Organizatiei Mondiale a Comertului. Pe langa liberalizarea propriu zisa a comertului, mai multe aspecte ale acestor conventii sunt relevante pentru consumatori.

O noua runda de negocieri a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) vizand continuarea liberalizarii comertului si pregatirea de noi regulamente a fost inceputa in noiembrie 2001. Multe aspecte ale acestor negocieri sunt importante pentru consumatori: negocierile OMC in privinta serviciilor, inclusiv serviciile financiare, discutiile referitoare la marci, siguranta produselor si practicile inselatoare in contextul Conventiei privind Barierele Tehnice in calea Comertului (BTC), utilizarea masurilor de prevedere si  problemele proprietatii intelectuale.

In completarea documentelor OMC, Comisia europeana a negociat sau sunt in curs de negociere conventii comerciale cu mai multe tari si regiuni, documente care sunt de interes pentru consumatori.

Standardele internationale, in special cele stabilite de ISO (International Standard Organisation – Organizatia Internationala de Standardizare), au un rol important in Conventia BTC si pot influenta siguranta sau interesele consumatorilor europeni. De aceea este importanta asigurarea transparentei si a unei reprezentari corespunzatoare a intereselor consumatorilor in procesul international de standardizare.

Masuri proprii, cum sunt coduri de conduita si indrumare, etichetarea proprie si voluntara care sa informeze consumatorii cu privire la originea, modul de fabricare si posibila influenta a produsului respectiv, ar putea completa masurile publice in scopul promovarii unei dezvoltari sustinute.

Comisia va promova si proteja interesele consumatorilor in relatia cu OMC, in contextul relatiilor comerciale bilaterale si in alte foruri. In acest scop, Comisia va mentine si dialogul cu organizatiile consumatorilor si va promova participarea consumatorilor la standardizarea internationala.

3.2. Al doilea obiectiv pe termen mediu: Implementarea efectiva a regulilor pentru protectia consumatorilor

Cooperarea reala in implementarea regulilor pentru protectia consumatorilor reprezinta al doilea obiectiv al acestei strategii. In acest moment exista atat obstacole legale, cat si practice in calea implementarii, ele trebuind sa fie depasite pentru o aplicare concreta a principiilor protectiei consumatorilor. Desi exista un rol de coordonare la nivelul U.E., implementarea ramane, in principal, o competenta nationala, regionala sau locala. Pentru realizarea obiectivului pe termen mediu, trebuiesc luate in considerare actiuni in urmatoarele domenii:

3.2.1. Implementarea cooperarii intre Statele Membre

Cheia functionarii pietei interne o reprezinta cooperarea intre autoritatile publice responsabile cu implementarea regulilor privind practicile comerciale si siguranta produselor. Capacitatea comerciantilor impostori de a actiona nestingheriti peste granita ar avea un efect daunator asupra increderii consumatorilor. Cartea Verde asupra protectiei consumatorilor in U.E. a subliniat necesitatea existentei unui instrument legal, similar cu cele care sunt folosite in alte politici ale U.E., care sa sprijine cooperarea. Acest instrument legal ar putea furniza baza unor conventii de cooperare cu tari terte. Ideile din Cartea Verde in aceste probleme au fost aprobate in mod general.

Structuri consolidate care sa implementeze cooperarea privind siguranta produselor au fost deja prevazute in Directiva pentru siguranta produselor (revizuita).

Comisia intentioneaza sa propuna un cadru legislativ pentru implementarea cooperarii privind protectia consumatorilor intre Statele Membre, inclusiv infiintarea unui comitet al reprezentantilor corpurilor de implementare nationale.

Instrumentele de cooperare ad hoc si neoficiale existente (IMSN sau CLAB) au fost deschizatoare de drumuri in privinta acestei forme de cooperare si vor continua sa fie importante:

3.2.1.1. Reteaua Internationala de Supraveghere a Pietei (RISP)

RISP este o organizatie formata din autoritati de implementare a legilor din 29 de tari. In principal aceste autoritati sunt membre ale Organizatiei de cooperare si dezvoltare economica (OCDE). Mandatul Retelei este de a imparti informatii despre activitatile comerciale transfrontaliere care ar putea afecta interesele consumatorilor si de a incuraja cooperarea internationala intre agentiile de implementare a legilor. Comisia europeana participa ca observator la conferintele bianuale ale RISP. Subgrupul european “Reteaua Internationala de Supraveghere a Pietei – Europa” (RISP-Europa) este o retea de autoritati guvernamentale implicate in implementarea legilor pentru practice comerciale cinstite si alte activitati de protectie a consumatorilor din tarile Zonei economice europene.

Pentru a asigura un schimb de informatii permanent si sistematic intre membrii RISP-Europa, Comisia intentioneaza sa isi modifice website–ul si baza de date.

3.2.1.2. CLAB – “clauze contractuale abuzive” – baza de date

Directiva privind clauzele contractuale abuzive a fost adoptata pentru a elimina termenii neloiali din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Comisia a initiat baza de date CLAB pentru cheia functionarii pietei interne a crea un instrument de monitorizare a implementarii eficace a Directivei, sub forma unei baze de date privind jurisprudenta nationala care sa guverneze termenii contractuali abuzivi. “Jurisprudenta”, in acceptiunea CLAB, acopera nu numai sentintele tribunalelor, ci si deciziile corpurilor administrative, conventiile voluntare, intelegerile in afara instantelor.

Comisia intentioneaza sa completeze si sa imbunatateasca baza de date CLAB in urmatorii ani.

3.2.2. Informatii si date privind siguranta bunurilor si a serviciilor

Eficacitatea sistemului folosit in U.E. pentru asigurarea unui nivel inalt de protectie a sanatatii si sigurantei consumatorilor ar trebui monitorizata pentru a putea identifica orice slabiciune, a se putea interveni rapid in caz de urgente si pentru a-i putea asista pe administratori in definirea orientarilor noii politici. Aceasta implica, in special, colectarea si evaluarea informatiilor si datelor despre produsele periculoase pentru consumatori, riscurile ridicate de anumite servicii, accidentele legate de produse si servicii.

Colectarea si schimbul de astfel de informatii la nivelul U.E. este de asemenea important pentru a contribui la asigurarea unei implementari consistente a prevederilor Comisiei privind siguranta produselor si serviciilor.

“Sistemul de atentionare rapida” si programele care colecteaza si schimba date despre vatamari cauzate de produse ar trebui sa fie dezvoltate in continuare.  Consolidarea sistemului de atentionare rapida va face parte din implementarea Directivei revizuite privind siguranta generala a produselor. Dezvoltarea unui program de colectare, evaluare si schimb de date si informatii cu privire la siguranta serviciilor si accidentele in anumite sectoare ale acestora pot fi considerate ca fiind parte a initiativei asupra sigurantei serviciilor. Mai mult, programul deja existent va fi continuat ca parte a noului Program al sanatatii si, daca este necesar, va fi imbunatatit prin masurile potrivite.

Extinderea va adauga provocarea de a integra in sistemul Comunitatii Europene mecanisme mai slabe de implementare. Pentru a facilita integrarea, Comisia asista tarile candidate in sarcina dificila de a crea in mod constant structuri administrative si de implementare adecvate care sa monitorizeze acquis-ul protectiei consumatorilor.

Tarile candidate vor fi implicate in implementarea directivei revizuite privind siguranta generala a produselor, in special prin participarea lor la “sistemul de atentionare rapida”.

3.2.3. Despagubirea

Daca consumatorii trebuie sa aiba suficienta incredere de a cumpara in afara tarii lor si de a profita de avantajul pietei interne, ei trebuie asigurati ca daca lucrurile merg rau dispun de mecanisme reale de a fi despagubiti. Un acces mai bun si mai usor la mecanismele justitiei si la cele din afara ei pentru rezolvarea disputelor transfrontaliere este necesar pentru a  facilita accesul la justitie al consumatorilor.

3.2.3.1. Solutii alternative pentru controverse

Unde apar controverse transfrontaliere, a recurge la metode traditionale de rezolvare a litigiilor nu este intotdeauna nici practic si nici rentabil pentru consumatori sau comercianti. Comisia a raspuns cu un numar de initiative indreptate spre promovarea unor mijloace simple, ieftine si eficiente de rezolvare a disputelor transfrontaliere (solutii alternative pentru controverse).

Pentru a coordona intelegerile in afara tribunalului in intreaga Europa, in octombrie 2001 a fost lansata reteaua europeana extra-judiciara (extra-judicial network – EEJ-Net).    EEJ-Net asigura o structura de comunicare si sprijin formata din puncte de contact nationale stabilite de fiecare Stat Membru. Aceste puncte de contact vor acorda consumatorilor  informatii si sprijin pentru a putea face revendicari extra-judiciare. Activitatea EEJ-Net este completata de FIN-NET – retea extra-judiciara la nivelul Uniunii Europene care trateaza plangerile transfrontaliere legate de serviciile finaciare si care a fost infiintata in Februarie 2001.

Comisia va dezvolta EEJ-Net cu Statele Membre. Va asigura garantii minime pentru solutii alternative la controverse prin  incurajarea aplicarii principiilor din Recomandarile Comisiei din 1998 si 2001. Comisia va dezvolta si pe viitor FIN-NET si va promova dezvoltarea programelor de solutii alternative pentru controverse, in special a celor on-line. A fost adoptata Cartea Verde privind solutiile alternative pentru controverse, care sa inventarieze situatia actuala in scopul stabilirii prioritatilor viitoare si va fi propus un Comunicat privind solutiile pentru controverse on-line.

3.2.3.2. Centre europene ale consumatorilor

Reteaua centrelor europene ale consumatorilor (ECC-network) se comporta ca o interfata intre Comisie si consumatorii europeni pentru a sprijini o mai buna folosire a pietei interne si pentru a transmite Comisiei reactiile privind problemele acesteia. ECC furnizeaza informatii despre legislatie si precedente juridice atat la nivel european, cat si la nivelul Statelor Membre. De asemenea, ECC acorda asistenta si informatii despre medieri, informatii privind procedurile, asistenta juridical si orientare spre alte autoritati. ECC coopereaza indeaproape cu alte retele europene – EEJ-Net si FIN-NET. Comisia doreste ca in fiecare Stat Membru si, cat de curand posibil, si in tarile candidate, sa existe un Centru european al consumatorilor.

Comisia va continua construirea retelei EEC impreuna cu Statele Membre ale U.E. si cu statele candidate. Pentru a putea ajuta Comisia sa identifice mai bine nevoile consumatorilor, EEC va participa la initiativa acesteia “Intocmirea politicii interactive”, care reprezinta un mecaism nou de feedback ce furnizeaza informatii valoroase de pe piata.

3.2.3.3. Cooperarea judiciara in materie civila

Obiectivul principal al cooperarii in drept civil este de a stabili o mai buna colaborare intre Statele Membre pentru a incuraja miscarea libera a cetatenilor. Consiliul European de la Tampere (15 – 16 octombrie 1999) a stabilit o harta pentru implementarea eficace, printre altele, a prevederilor cooperarii civile introduse de Tratatul de la Amsterdam. Cele trei prioritati in acest domeniu sunt: un acces mai bun la justitie; recunoasterea mutuala a deciziilor juridice; convergenta sporita in domeniul dreptului procesual.

Comisia va urmari telurile stabilite pentru implementarea eficace a prevederilor cooperarii civile introduse da Tratatul de la Amsterdam si dezvoltate de concluziile Consiliului European de la Tampere. Comisia va continua sa monitorizeze la intervale de timp regulate progresul in adoptarea si implementarea unui set de masuri necesare pentru realizarea telurilor stabilite.

Regulamentul U.E. privind competenta si recunoasterea si executarea sentintelor in problemele civile si comerciale, intrat in vigoare la 1 martie 2002, prevede un nou set de reglementari ce au o relevanta directa pentru consumatorilor. De asemenea, sunt pe cale de a fi stabilite noi reglementari privind legile aplicabile obligatiilor contractuale si non-contractuale.

Cand vor fi stabilite regulamentele Comunitatii privind dreptul international privat, Comisia va lua in considerare si interesele consumatorilor.

3.2.4. Sprijin pentru asociatiile consumatorilor

Asociatiile consumatorilor pot avea o contributie importanta la implementarea corespunzatoare a masurilor politicii consumatorilor atat prin luarea de pozitie, cat si prin rolul lor general de supraveghere a pietei. Ele sunt capabile sa identifice produsele si serviciile care sunt, de exemplu, nesigure sau de o calitate inacceptabila. In acest mod ele completeaza rolul de implementare si supraveghere a pietei al autoritatilor publice.

Multe dintre actiunile preconizate a veni in sprijinul celui de al treilea obiectiv (programe de instruire pentru profesionistii asociatiilor consumatorilor sau programul de educatie on-line) vor folosi la intarirea capacitatii asociatiilor consumatorilor si a consumatorilor individuali de a contribui la supravegherea pietei. Pe langa aceasta, Comisia va intreprinde initiative specializate in legatura cu siguranta produselor.

In contextul Directivei privind siguranta produselor (revizuita), in 2003, Comisia va organiza un curs special de pregatire pentru asociatiile consumatorilor in legatura cu supravegherea pietei. Cand Directiva va intra in vigoare, va fi examinata si posibilitatea de a lansa, impreuna cu Statele Membre,  initiative coordonate suplimentare.

3.3. Al treilea obiectiv pe termen scurt: Implicarea organizatiilor consumatorilor in politicile U.E.

Pentru ca politicile de protectie a consumatorilor sa fie eficace, chiar consumatorii trebuie sa aiba ocazia de a stimula dezvoltarea politicilor care ii afecteaza. Acesta depaseste scopul direct al politicii consumatorilor ca atare si este important pentru realizarea integrarii cerintelor protectiei consumatorilor in celelalte politici ale U.E. De exemplu, varietatea serviciilor publice si a celorlalte servicii de interes general furnizate printr-o forma structurare a pietei creste in mod constant, iar interesele consumatorilor ar trebui luate in considerare in acele domenii. Implicarea organizatiilor consumatorilor reprezinta, de asemenea, o modalitate valoroasa de verificare a realitatii. Masuri specifice ar trebui dezvoltate in urmatoarele domenii:

3.3.1. Examinarea mecanismelor de participare a organizatiilor consumatorilor in elaborarea politicilor U.E.

3.3.1.1. Conditii consultative

Pentru a obtine o legislatie eficace si transparenta la nivel european, Cartea Alba asupra guvernarii propune ca procesul consultativ sa se desfasoare in conformitate cu standarde convenite de comun acord. Cartea Alba recunoaste influenta pe care procesul o va avea asupra resurselor societatii civile si ca acest lucru va trebui avut in vedere in viitor de catre toate autoritatile publice interesate.

Organizatiile consumatorilor au un forum, Comitetul consumatorilor, care are o contributie intrinseca la politica consumatorilor. Comitetul consumatorilor este un forum consultativ, format din reprezentantii consumatorilor din toate Statele Membre si din organizatii din intreaga Europa. Provocarea actuala pentru organizatiile consumatorilor este de a avea ocazia si capacitatea de a stimula initiativele U.E. ce privesc consumatorii.

In scurt timp va fi prezentat Comisiei un Comunicat care sa stabileasca unele conditii minime pentru dirijarea proceselor de deliberare.

3.3.1.2. Participarea la corpurile deliberative si grupurile de lucru

Participarea consumatorilor in cadrul corpurilor consultative si grupurilor de lucru va ajuta la asigurarea integrarii intereselor consumatorilor in toate politicile U.E. Majoritatea acestor corpuri consultative sunt in domeniul agriculturii. Noi grupuri consultative au fost infiintate in domenii ca transportul, energia, telecomunicatiile, pescuitul. De-a lungul anilor reprezentarea consumatorilor in astfel de grupuri a crescut in mod aleatoriu, fara o abordare coordonata.

Comisia tinde catre o mai mare transparenta in ceea ce priveste activitatile diverselor corpuri consultative. In acest context, Comisia va examina daca organizatiile consumatorilor sunt reprezentate in mod corespunzator in ansamblul politicilor care le privesc.

3.3.1.3. Standardizarea

Standardele voluntare, stabilite de corpurile europene de standardizare, joaca un rol important in aplicarea concreta a multor masuri ale Comunitatii legate de protectia consumatorilor. Folosirea standardelor pentru realizarea obiectivelor politicii publice dobandeste legitimitate prin transparenta procesului de standardizare si prin implicarea completa si reala a tuturor stakeholderilor, inclusiv a consumatorilor. Participarea consumatorilor la procesul de standardizare european este inca insuficienta si nu egaleaza pozitia dominanta a producatorilor si a altor interese economice.

Comisia va examina modul in care ar putea asigura o mai buna participare a consumatorilor la activitatea corpurilor de sstandardizare. Standardizarea europeana presupune (cuprinde) activitati atat la nivelul U.E., cat si la nivelul comitetelor nationale de standardizare. De aceea, Comisia si Statele Membre ar trebui sa coopereze pentru a se asigura ca activitatile la nivelul U.E. sunt coordonate in mod corespunzator si ca reprezentantii consumatorilor sunt implicate in mod corespunzator la nivel national.

3.3.1.4. Participarea consumatorilor la activitatea altor institutii ale U.E.

Implicarea corespunzatoare a organizatiilor consumatorilor in politicile U.E. peiveste toate institutiile U.E. Consultarea organizatiilor consumatorilor europene si nationale se face deja in cadrul Parlamentului si Consiliului european. Tratatul de la Nisa adauga in mod explicit “consumatorii” listei societatilor civile reprezentative din cadrul Comitetului economic si social. Totusi, participarea consumatorilor ar putea fi facuta intr-un mod sistematic.

Comisia solicita si altor institutii ale U.E. sa examineze modalitatea prin care s-ar putea imbunatati implicarea consumatorilor in elaborarea strategiilor.

3.3.2. Informarea si educarea consumatorilor

Subsidiaritatea implica faptul ca mare parte din responsabilitatea informarii si educarii consumatorilor cade in sarcina autoritatilor nationale, regionale si locale.

3.3.2.1. Informarea

Asteptarile crescande ale cetatenilor de a avea acces complet si usor la informatiile privind afacerile europene necesita o politica a afacerilor eficienta si de incredere, care sa aiba in vedere ultimele noutati din stiinta si cercetare. Aceasta reprezinta o provocare permanenta pentru Comisie si alte institutii ale U.E., care sunt angajate intr-o politic ace se caracterizeaza prin deschidere si responsabilitate. Aceasta este in mod special valabil pentru consumatori deoarece politicile si activitatile de protectie a consumatorilor ale U.E. au un impact direct asupra lor. In ultimii ani Comisia a dezvoltat mai multe instrumente de informare care sunt de interes general sau vizeaza consumatorii ori anumite grupuri. Aceste instrumente includ pagina web, newsletter-ul Vocea consumatorului si campaniile de informare. Un rol important il are Reteaua centrelor europene ale consumatorilor, care informeaza consumatorii in mod direct asupra initiativelor U.E.

Comisia isi va continua eforturile de a-si imbunatati politica de informare a consumatorilor. Actiunile viitoare vor include campanii de informare a tinerilor asupra fumatului.

3.3.2.2. Educarea

In ultimii ani, in special in contextul pietei unice, a devenit tot mai evident ca ar trebui acordata o mai mare atentie educarii consumatorilor in asa fel incat sa poata cumpara avand totala incredere in cunoasterea propriilor drepturi. Actiunile la nivelul U.E. ar trebui sa vizeze probleme precise in legatura cu tranzactiile transfrontaliere, dimensiunea europeana a drepturilor consumatorilor si schimbul de experienta si buna practica dintre Statele Membre. Extinderea consolideaza necesitatea existentei acestui tip de actiuni.

Comisia va dezvolta instrumente interactive on-line de educare care sa poata fi folosite de asociatiile consumatorilor pentru pregatirea viitoare a propriului personal, care sa aiba in vedere aspecte specifice ale tranzactiilor transfrontaliere (de exemplu, serviciile financiare) si ale drepturilor consumatorilor in cadrul pietei interne. In acest scop, Comisia va folosi cele mai bune proceduri dezvoltate de Statele Membre si asociatiile consumatorilor.

3.3.3. Sprijin si intarirea competentei pentru organizatiile consumatorilor

3.3.3.1. Programe de pregatire pentru personalul organizatiilor consumatorilor

Miscarea consumatorilor difera in spatial U.E. in ceea ce priveste forta, structura si capacitatea. Comisia isi va concentra eforturile pe edificarea competentei (management, lobby, legi ale consumatorilor) si va incuraja Statele Membre sa faca la fel.

Un program ambitios pentru pregatirea de profesionisti in domeniul consumatorilor a fost initiat si va fi dezvoltat in urmatorii ani. Acesta ar trebui sa ajute profesionistii organizatiilor consumatorilor sa aiba o contributie reala la elaborarea politicilor U.E. in domeniul principal de interes al consumatorilor. Acest efort va fi combinat cu masurile deja existente pentru a acorda sprijin organizatiilor consumatorilor.

3.3.3.2. Examinarea instrumentelor legale ce stabilesc un cadru general pentru activitatile Comunitatii in favoarea consumatorilor

La nivel european, Decizia Parlamentului si Consiliului european, care stabileste un cadru general pentru activitatile Comunitatii in favoarea consumatorilor, asigura baza financiara legala pentru a sprijini si consolida organizatiile consumatorilor. Acest nou cadru general va reflecta si sprijini obiectivele subliniate in aceasta strategie.

Comisia intentioneaza sa adopte in 2002 o propunere care sa stabileasca un nou cadru general pentru activitatile Comunitatii in avantajul consumatorilor. Propunerea va sustine tarile candidate sa participle la aceste activitati in conformitate cu regulile generale de participare a tarilor candidate laprogramele U.E.

4. Concluzii

Politica U.E. in privinta consumatorilor se afla intr-un moment hotarator. Pe parcursul anilor urmatori, consumatorii ar trebui sa profite de beneficiile pietei unice si ale monedei Euro. Ar trebui sa observe rezultatele concrete ale integrarii intereselor consumatorilor in politicile U.E. Si consumatorii dintr-o Europa extinsa, cu 470 de milioane de cetateni, ar trebui sa beneficieze de acelasi nivel inalt de protectie.

Strategia Comisiei privind politica consumatorilor la nivelul U.E. va asigura o orientare consecventa pentru urmatorii cinci ani. Obiectivele se consolideaza reciproc si vor fi implementate printr-un program desfasurat pe termen scurt, care va fi analizat periodic. Fiecare analiza va evalua actiunile pe baza noilor date si indicatorilor evolutiei pentru a putea adapta in mod potrivit actiunile in desfasurare si  pentru a putea identifica unele noi.

Comisia invita Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic si Social, Comitetul Regiunilor si toate partile interesate sa sprijine abordarea generala si cele trei obiective in mod special. De asemenea, Comisia ii ivita sa se ocupe de adoptarea masurilor propuse si sa sprijine implementarea lor.

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram